Înainte de a utiliza sau obține orice informații sau beneficia de orice serviciu prin intermediul site-ului mediblue.ro, vă invităm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile expuse în cele ce urmează.

Prin accesarea, obținerea sau achiziționarea oricărui serviciu sau pachet de servicii, date, informații sau materiale puse la dispoziție prin intermediul secțiunii de e-commerce, dumneavoastră sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. De asemenea, administratorul își rezervă dreptul de a adăuga, completa sau modfica orice informație de pe site, fără a anunța în prealabil utilizatorii site-ului.

Entitatea SOFIMED IASI SRL, în calitate de Titular, deține dreptul exclusiv de proprietate asupra conținutului website-ului www.mediblue.ro (denumit în continuare, Site). Titularul deține toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile, precum și toate materialele prezentate în acest site.

I. Prevederi generale

I.1. MediBlue Shop reprezintă secțiunea de e-commerce pusă la dispoziția oricărui vizitator al site-ului, sub denumirea Shop, în vederea efectuării și plasării unor comenzi constând în unul sau mai multe servicii medicale sau pachete de servicii medicale, precum și în vederea efectuării plăților aferente comenzilor plasate, în concordanță cu Termenii și Condițiile descrise în prezentul document.

I.2. Prin intermediul formularelor puse la dispoziție, vizitatorii site-ului pot solicita informații suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular și pot formula sugestii sau reclamații.

I.3. Utilizatorul poate accesa informațiile de pe site și vizualiza gama de Servicii medicale a Shop-ului cu ajutorul oricărui dispozitiv conectat la Internet și a unui navigator precum: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera sau Safari. Pentru plasarea Comenzilor, precum și pentru accesarea anumitor funcționalități ale Site-ului sau Shop-ului, vor fi necesare inclusiv un număr de telefon și o adresă de e-mail active.

I.4. MediBlue nu va fi răspunzătoare pentru calitatea conexiunii la internet, erorile de software sau alte defecte ale dispozitivului Utilizatorului în timpul efectuării tranzacțiilor în MediBlue Shop. MediBlue nu-și asumă răspunderea pentru eventualele întreruperi, defecțiuni și/sau întârzieri ale plasării și/sau preluării comenzilor, dacă acestea se datorează calității serviciilor oferite de către furnizorii de energie electrică, software, internet, service etc.

I.5. Nu este permisă utilizarea MediBlue Shop în alte scopuri, cu excepția celui destinat: achiziționaea Serviciilor medicale și/sau Pachetelor de servicii și investigații medicale. În aceeași măsură, este interzisă reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea conținutului către orice alt mijloc de stocare a informației, cu scop comercial. Se interzice alterarea sau modificarea conținutului, logo-urilor sau elementelor care identifică drepturile de autor ale proprietarului asupra conținutului. Totodată, Utilizatorului nu îi sunt permise activitățile de intervenire asupra conținutului sau componentelor tehnice care pot genera un impact negativ asupra bunei funcționări a MediBlue Shop.

II. Politica de achiziționare a Serviciilor / Pachetelor de servicii medicale din magazin

II.1. Secțiunea de e-commerce, MediBlue Shop, pune la dispoziția Utilizatorului, sub rezerva interdicțiilor comerciale sau restricțiilor rezultate din prevederile legale aplicabile, posibilitatea de a plasa o comandă de servicii disponibile, timp de 7 zile pe săptămână, 24 ore pe zi.

II.2. Pentru vizualizarea Serviciilor medicale și/sau a Pachetelor de servicii și investigații disponibile, precum și pentru plasarea Comenzilor, nu este necesară înregistrarea Utilizatorului. Pentru plasarea unei Comenzi de servicii din gama MediBlue Shop se va completa formularul de comandă cu datele specifice necesare pentru livrarea serviciilor medicale. De asemenea, se vor parcurge toți pașii necesari finalizării comenzii, până la efectuarea plății.

II.3. Un Serviciu/Pachet de servicii medicale din gama serviciilor/pachetelor afișate pe MediBlue Shop, poate fi selectat de către Utilizator prin adăugarea în „Coș”, cu ajutorul butonului „Adaugă în coș” present pe fiecare rubrică, în dreptul fiecărui serviciu disponibil în cadrul MediBlue Shop. Odată cu selecția Serviciului/Pachetului de servicii și investigații medicale, Utilizatorul poate consulta specificațiile și indicațiile menționate pe pagina dedicată fiecărui serviciu/pachet de servicii.

II.4. Utilizatorul poate vizualiza toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.3. mai sus menționate, cu ajutorul butonului „Coș” din meniu, care va afișa selecțiile incluse în lista serviciilor medicale achiziționate. Lista de servicii disponibilă în cadrul secțiunii „Coș” va conține detalii referitoare la: denumirea Serviciului și/sau Pachetului de servicii și investigații medicale selectate, prețul unitar al acestora, cantitatea și prețul total al comenzii.

II.5. Prețurile Serviciilor medicale și/sau Pachetelor de servicii și investigații medicale sunt cele afișate la data plasării comenzii. Prețurile Serviciilor medicale și Pachetelor de servicii și investigații medicale oferite de Titular sunt afișate pe pagina fiecărui serviciu sau pachet de servicii, sunt exprimate în lei (RON) și conțin TVA. În cazul în care prețul nu este afișat, se oferă Utilizatorului posibilitatea de a solicita o ofertă, urmând să fiți contactat, în cel mai scurt timp posibil, de către un operator, pentru a vi se comunica prețul.

II.6. MediBlue își rezervă dreptul de a modifica anumite condiții de acordare, prețul și tipul Serviilor medicale și/sau Pachetelor de servicii și investigații medicale  disponibile în cadrul MediBlue Shop, fără a anunța Utilizatorul în prealabil. Modificările nu se vor putea aplica în cazul serviciilor deja achiziționate de către Utilizator, acestea din urmă fiind livrate în condițiile existente la momentul achiziționării, definit prin confirmarea comenzii plasate de către client.

II.7. În vederea plasării unei comenzi conținând Serviciile medicale și/sau Pachetele de servicii și investigații medicale selectate conform prevederilor art. II.3, Utilizatorul trebuie să urmeze toți pașii necesari finalizării, incluzând:

  • Selectarea Serviciului medical și/sau Pachetelor de servicii și investigații medicale
  • Furnizarea datelor solicitate, precum și detaliilor pentru facturare: Prenume, Nume, Nr. Telefon, Adresă de email, Stradă, Oraș, Județ.
  • Citirea și acceptarea Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate a datelor cu caracter personal afișate.

II.8. Plasarea comenzii se face după îndeplinirea pașilor descriși în art II.7., cu ajutorul butonului „Plasează comanda”, care va redirecționa Utilizatorul către serviciul electronic al procesatorului de plăți, Pay-U. Pentru autorizarea tranzacției, procesatorul de plăți va solicita Utilizatorului completarea datelelor cardului, care nu vor fi în niciun fel prelucrate sau stocate de către MediBlue.  

II.9. Plata serviciilor se poate face exclusiv online, cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro), prin intermediul sistemului 3D Secure.

II.10. MediBlue nu percepe comisioane suplimentare pentru plățile online, și nici nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele costuri suplimentare suportate de Utilizator, pentru comisioane de conversie valutară și alte comisioane aplicate de banca emitentă a cardului folosit de Utilizator, în cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile efecuându-se în lei, la cursul valutar al băncii emitente.

II.11. După efectuarea plății, va avea loc o confirmare a plății din partea operatorului de plăți electronice, prin timiterea către Utilizator a unui e-mail de confirmare. Odată cu finalizarea plasării comenzii, Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a plasării Comenzii, din partea Mediblue. Acesta trebuie păstrat, fiind prezentat la Recepția clinicii MediBlue pentru a face dovada plasării Comenzii și achitării acesteia.

De asemenea, pe baza informațiilor deținute de MediBlue, și a celor furnizate de cumpărător, va fi emisă o factură pentru tranzacția efectuată.

II.12. Accesarea și efectuarea propriu-zisă a serviilor medicale se poate realiza prin programarea acestora telefonic, sau prin completarea unui formular de solicitare a unei programări, urmând să fie contactat telefonic de către MediBlue la numărul de telefon furnizat în cadrul procesului de achiziție a Serviciului/Pachetului de servicii și investigații medicale.

II.13. Efectuarea investigațiilor și serviciilor medicale achiziționate va avea loc conform programului de funcționare a Clinicii, afișat pe site-ul mediblue.ro, în intervalele orare disponibile, comunicate telefonic de către MediBlue la momentul efectuării programării.

II.14. Rezultatele analizelor medicale effectuate de către Beneficiar, pot fi accesate/obținute (i) prin prezentarea personală la sediul clinicii pentru a intra în posesia acestora, sau (ii) online, cu acordul transmis al Beneficiarului, prin intermediul adresei de e-mail furnizate de către acesta.  

II.15. Este indicat ca Utilizatorul să achiziționeze Servicii medicale și/sau Pachete de servicii medicale ce conțin investigații sau proceduri medicale (exceptând consultațiile), în urma unei recomandări sau cu acordul medicului curant. În caz contrar, MediBlue nu va fi răspunzătoare pentru neefectuarea investigațiilor sau procedurilor medicale în cazul în care acestea nu sunt recomandate sau indicate de către medic, riscul efectuării acestora fiind suportat de către Utilizator sau Beneficiar al Serviciului și/sau Pachetului de servicii și investigații medicale achiziționate.

B. Definiții

Shop – secțiune de e-commerce disponibilă în cadrul site-ului, prin care este pusă la dispoziția Utilizatorului posibilitatea de a plasa o comandă pentru unul sau mai multe Servicii medicale și/sau unul sau mai multe Pachete de servicii și investigații medicale, oferite de către Titular

MediBlue –  denumirea comercială pentru SOFIMED IASI SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. George Coșbuc, nr. 8, construcția C1, parter, Camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/476/2017, având cod de înregistrare fiscală CUI: 37155047.

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul și Shop-ul, cu scopul de a accesa, obține sau achiziționa orice Serviciu medical sau Pachet de servicii și investigații medicale, date, informații sau materiale puse la dispoziție prin intermediul site-ului sau Shop-ului.

Beneficiar – utilizatorul sau persoana fizică în beneficiul căreia se efectuează Comanda și plata Serviciilor medicale și/sau Pachetelor de servicii și investigații medicale oferite de MediBlue.

Servicii medicale – serviciile, investigațiile medicale și/sau alte beneficii medicale puse la dispoziție de către MediBlue, în secțiunea MediBlue Shop, care pot fi selectate și comandate de către Utilizator prin intermediul butonului „Adaugă în coș”, și achiziționate prin intermediul procesatorului de plăți electronice pus la dispoziție pe site.

Pachete de servicii și investigații medicale  – pachetele de servicii, investigații medicale și/sau alte beneficii medicale (incluzând servicii medicale, analize medicale și investigații medicale), puse la dispoziție de către MediBlue în secțiunea MediBlue Shop, care pot fi selectate și comandate de către Utilizator prin intermediul butonului „Adaugă în coș”, și achiziționate prin intermediul procesatorului de plăți electronice pus la dispoziție pe site.

Comanda – reprezintă documentul electronic generat în urma accesării Shop-ului de către un Utilizator, prin care Utilizatorul își exprimă intenția de a achiziționa Servicii medicale și/sau Pachete de servicii și investigații medicale prezente în Shop, în baza ofertei prezentate pe site, prin adăugarea Serviciului/Serviciilor medicale sau Pachetului/Pachetelor de servicii și investigații medicale în „Coș”

Contract – reprezintă prezentul accord al părților (MediBlue și Utilizator), ce se poate încheia valabil exclusiv în limba română, în condițiile prevăzute în prezentul document, având ca obiect achiziția, respectiv prestarea serviciilor medicale solicitate. Data încheierii Contractulu, reprezintă data la care se transmite confirmarea comenzii de către MediBlue.

Termeni și condiții de utilizare Mediblue Shop